professional consumenten

Tabellen geogrid   Installatiehandleiding voor keerwanden

Deze tabellen geven een indicatie van de benodigde geogridlengtes. Voor het gebruik van deze tabellen, volgt u de volgende stappen:

Horizontaal maaiveld boven wand

Situatie A

Bovenbelasting 6 kPA

Situatie B

Talud 3:1 boven de wand

Situatie C

Ontwerp parameters

Deze tabellen zijn uitsluitend ter indicatie van de juiste lengtes van het geogrid voor projecten die voldoen aan de vermelde beschrijvingen zoals de grondkarakteristieken en de specifieke project toepassing, en uitsluitend voor het gebruik van geogrids met een hogere treksterkte als 10,2 kN/m.

Hierbij is geen rekening gehouden met een analyse/berekening van de global stability en mogelijke seismische activiteiten.

Deze onderstaande tabellen gaan uit van een eerste laag geogrid op de eerste rij blokken en dan verder op elke 2e rij blokken. Verder zijn de onderstaande tabellen uitsluitend bestemd voor een indicatie van de hoeveelheid geogrid. De werkelijke hoeveelheid geogrid dient door een ingenieursbureau te worden berekend.

Veiligheidsfactoren Aangenomen soortelijke gewichten
Horizontaal glijden = 1.5 Aanvulgrond = 19 kN/m3
Kantelen = 2.0 Gewicht gevulde AB = 20.5 kN/m3
Aanhechting geogrid en grond = 1.5 Allan Block = 21.1 kN/m3
Breuk wapening = 1.5
Algemeen Aangenomen draagkrachten grond
Voldoende drainage gewaarborgd Cohesie= 0
Geogrid voldoet aan normen Draagkracht 36° (Ref) ≥ 191.520 kPa
Draagkracht 32° (Ref) ≥ 167.580 kPa
Draagkracht 27° (Ref) ≥ 119.700 kPa
Geogrid Long Term Allowable Design Strength (LTADS) 10,200 N/m


Geogrid Tabel voor AB Classic 84° en AB Vertical 87° (Ref) Grondsoorten: matig tot grof zand, schoon zand of grind zonder fijnaandelen φ =36° (Ref)
Situatie boven wand Wandhoogte Ingegraven blok Aantal geogrid lagen Geogridlengte
m cm m
Situatie A
Horizontaal maaiveld
boven wand
0,9 8 0 -
1,2 15 3 1,1
1.5 15 4 1,3
1,8 15 5 1,6
2,1 18 6 1,7
2,4 20 7 2
2,7 23 7 2,2
3,0 25 8 2,3
Situatie B
Bovenbelasting
6 kPA
boven de wand

De bovenste laag geogrid wordt verlengd met
0,9 m
0.9 15 2 1
1,2 15 3 1,1
1,5 15 4 1,3
1,8 15 5 1,6
2,1 18 6 1,7
2,4 20 7 2
2,7 23 7 2,2
3,0 25 8 2,3
Situatie C
Talud 1:3
boven de wand
0.9 8 0 -
1,2 15 3 1,1
1,5 15 4 1,3
1,8 15 5 1,6
2,1 18 6 1,7
2,4 20 7 2
2,7 23 7 2,2
3,0 25 8 2,3

Geogrid Tabel voor AB Classic 84°
en AB Vertical 87° (Ref)
Grondsoorten: matig schoon zand, zwak siltig zand φ =32° (Ref)
Situatie boven wand Wandhoogte Ingegraven blok Aantal geogrid lagen Geogridlengte
m cm m
Situatie A
Horizontaal maaiveld
boven wand
0,9 8 0 -
1,2 15 3 1,1
1.5 15 4 1,3
1,8 15 5 1,6
2,1 18 6 1,7
2,4 20 7 2
2,7 23 7 2,2
3,0 25 8 2,3
Situatie B
Bovenbelasting
6 kPA
boven de wand

De bovenste laag geogrid wordt verlengd met
0,9 m
0.9 15 2 1
1,2 15 3 1,1
1,5 15 4 1,3
1,8 15 5 1,6
2,1 18 6 1,7
2,4 20 7 2
2,7 23 7 2,2
3,0 25 8 2,3
Situatie C
Talud 1:3
boven de wand
0.9 8 0 -
1,2 15 3 1,1
1,5 15 4 1,3
1,8 15 5 1,6
2,1 18 6 1,7
2,4 20 7 2
2,7 23 7 2,2
3,0 25 9** 2,3

Geogrid Tabel voor AB Classic 84°
en AB Vertical 87° (Ref)
Grondsoorten: zwak zandig leem, sterk zandig klei φ =27° (Ref)
Situatie boven wand Wandhoogte Ingegraven blok Aantal geogrid lagen Geogridlengte
m cm m
Situatie A
Horizontaal maaiveld
boven wand
0,9 8 2 1
1,2 15 3 1,1
1.5 15 4 1,3
1,8 15 5 1,6
2,1 18 6 1,7
2,4 20 7 2
2,7 23 7 2,2
3,0 25 8 2,3
Situatie B
Bovenbelasting
6 kPA
boven de wand

De bovenste laag geogrid wordt verlengd met
0,9 m
0.9 15 2 1
1,2 15 3 1,1
1,5 15 4 1,3
1,8 15 5 1,6
2,1 18 6 1,7
2,4 20 7 2
2,7 23 7 2,2
3,0 25 9** 2,3
Situatie C
Talud 1:3
boven de wand
0.9 8 2 1
1,2 15 3 1,1
1,5 15 4 1,3
1,8 15 5 1,6
2,1 18 6 1,7
2,4 20 8** 2
2,7 23 8** 2,2
3,0 25 10*** 2,6